Циклограма і організація діяльності методичного кабінету

№ з/п

Зміст роботи Термін, час Хто бере участь Відповідальні
1. Оперативна нарада апарату відділу освіти Щопонеділка, 900 Л.Сулковська Л.Сулковська
2. Оперативна нарада при начальнику відділу освіти І понеділок місяця, 900 Л.Сулковська, методисти Л.Сулковська
3. Оперативна нарада методистів при завідувачу РМК Щопонеділка, 1000 методисти Л.Сулковська
4. Поточне планування роботи РМК на наступний місяць Пропозиції до 15 числа попереднього місяця методисти Л.Сулковська
5. Засідання членів районної науково-методичної ради 1 раз на 2 місяці, четверта п’ятниця, 1500 Члени РНМР Л.Сулковська
6. Інформаційно-методичні наради заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи 1 раз в квартал (згідно плану), 1000 Заступники директорів з НВР Л.Сулковська
7. Інформаційно-аналітичні наради заступників директорів з виховної роботи 1 раз в квартал (згідно плану), 1000 Заступники директорів з виховної роботи Н.Федорович
8. Робота методичних підструктур Згідно плану роботи Педагогічні працівники всіх закладів освіти району Л.Сулковська, методисти
9. Дні індивідуальних консультацій методистів РМК Згідно графіка методичних днів Всі категорії суб’єктів освітньої діяльності Л.Сулковська, методисти

Сулковська Людмила Володимирівна

 • здійснює загальне керівництво діяльністю методкабінету, готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку;
 • затверджує структуру методкабінету, посадові інструкції та функціональні обов’язки його працівників;
 • представляє інтереси методкабінету у відносинах з районною радою, відділом освіти, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, юридичними і фізичними особами;
 •  вносить пропозиції засновнику стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників;
 • видає в межах компетенції накази та забезпечує контроль за їх виконанням;
 • приймає на роботу і звільняє з роботи працівників методкабінету;
 • розпоряджається майном і коштами методкабінету ;
 • виконує кошторис, укладає договори, відкриває банківські рахунки тощо;
 • заохочує працівників і накладає на них дисциплінарні стягнення;
 • здійснює контроль за   виконанням    посадових обов’язків працівниками методичного кабінету;
 • звітує перед засновником і обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти про результати діяльності методкабінету ;
 • є членом колегії відділу освіти;
 • визначає структуру методичної роботи в районі, розглядає і затверджує плани роботи методкабінету, методистів, опорних шкіл та шкіл педагогічного досвіду та інших структурних підрозділів;
 • здійснює контроль за станом трудової дисципліни і дотриманням працівниками методичного кабінету правил внутрішнього розпорядку;
 • здійснює контроль, веде облік за складанням і дотриманням графіків чергових відпусток працівників методичного кабінету, веде облік робочого часу;
 • здійснює керівництво з вивчення, узагальнення та впровадження педагогічного досвіду педпрацівників району;
 • організовує вивчення і впровадження досягнень науки в   практику роботи керівних кадрів освітніх установ району;
 • організовує науково-дослідну, експериментальну роботу навчальних закладів;
 • організовує  навчально-методичні  заходи  із  директорами,  заступниками директорів з навчально-виховної   роботи, резервом керівних кадрів, роботу постійно діючих семінарів зазначених категорій педпрацівників;
 • координує роботу районної творчої групи з проблем реалізації науково-методичної теми  району;
 • відповідає за проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», Всеукраїнських олімпіад із навчальних дисциплін;
 • здійснює науково-методичний супровід директорів,  заступників директорів з навчально-виховної роботи з питань впровадження індивідуального та інклюзивного навчання;
 • надає методичну допомогу, рекомендації щодо організації методичної роботи, здійснює контроль за їх виконанням навчальними закладами Глиннівського освітнього округу.

Черногор Наталія Сергіївна

Черногор Наталія Сергіївна

 • планує, організовує та здійснює колективні, індивідуальні та масові форми методичної роботи, спрямовує на підвищення професіоналізму і педагогічної майстерності освітян дошкільних навчальних закладів;
 • організовує планування та проходження курсової підготовки працівників дошкільних навчальних закладів;
 • вивчає, узагальнює та впроваджує педагогічний досвід, сучасні досягнення педагогічної   науки   через   семінарські   заняття,   педагогічні   читання   і конференції, виставки, пресу і радіо, огляди методичних кабінетів;
 • надає допомогу головам дошкільних методичних об’єднань у плануванні роботи, бере участь в їх роботі;
 • організовує та відповідає за проведення методичних заходів із завідувачами та іншими категоріями педпрацівників дошкільних навчальних закладів;
 • організовує та проводить представницькі заходи: фестивалі, змагання, турніри, виставки, огляди, конкурси з працівниками дошкільних закладів та їх вихованцями;
 • залучає   кращих   педагогічних   працівників   до   конкурсів   професійної майстерності,  конкурсу   «Вихователь ДНЗ року», «Кращий   дошкільний заклад року» , науково-дослідної, експериментальної та методичної роботи;
 • визначає структуру методичної роботи з даною категорією педпрацівників;
 • вивчає рівень умінь і навичок дошкільнят та якість навчальних занять, виконання навчальних планів і програм, забезпечує умови для їх засвоєння, надає методичну,  консультативну допомогу працівникам дошкільних закладів;
 • здійснює аналіз педагогічних кадрів дошкільних закладів та організацію методичної роботи в них:
 • вивчає результативність виховної роботи в дошкільних навчальних закладах,
 • ознайомлює педпрацівників з інструктивно-методичними вказівками і наказами,   з   новою   науково-методичною   літературою,       виступає   з повідомленими і доповідями в дошкільних навчальних закладах з питань дошкільного   виховання та навчання;
 • бере участь у розробці та виданні навчальних планів, програм, посібників методичних рекомендацій, доборі педагогічних працівників для дошкільних закладів;
 • організовує роботу з підготовки дітей до школи в населених пунктах, де наявні дошкільні навчальні заклади;
 • проводить навчально-методичне консультування педагогічних та керівних працівників дошкільних закладів;
 • організовує експериментально-дослідницьку діяльність в дошкільних закладах, роботу опорних дошкільних навчальних закладів;
 • вивчає роботу педагогічних працівників дошкільних закладів, що атестуються та відповідає за курсову підготовку, атестацію педпрацівників даних категорій;
 • надає практичну допомогу керівникам дошкільних навчальних закладів з підготовки наказів, ведення документації;
 • постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • вивчає роботу педагогічних працівників за фахом та педпрацівників дошкільних закладів, що атестуються;
 • вивчає, узагальнює та проводить роботу з впровадження кращого педагогічного досвіду педпрацівників дошкільних навчальних закладів;
 • формує банк даних з різних питань дошкільної освіти;
 • організовує роботу з впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання із зазначеною категорією працівників через різні форми методичної роботи;
 • готує аналітичні, статистичні звіти та довідкові матеріали на вимогу завідувача методичного кабінету, виконує її доручення;
 • надає методичну допомогу, рекомендації щодо організації методичної роботи, здійснює контроль за їх виконанням навчальними закладами Рокитнівського освітнього округу.

Федорович Ніна Миколаївна

 • планує, організовує та здійснює колективні, індивідуальні та масові форми методичної роботи, спрямовує на підвищення професіоналізму і професійної майстерності вчителів музичного мистецтва, працівників, що ведуть питання, виховної роботи: класних керівників, педагогів-організаторів, заступників директорів з виховної роботи, керівників гуртків, керівників музеїв, інших педпрацівників позашкільних закладів;
 • бере участь у розробці та виданні навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій вчителів музичного мистецтва, педагогічних працівників з виховної роботи, позашкільних навчальних закладів району;
 • вивчає рівень вихованості учнів відповідно до Державних стандартів, готує пропозиції щодо їх поліпшення;
 • надає допомогу головам методичних об’єднань у плануванні роботи вчителів музичного мистецтва, класних керівників, педагогів-організаторів, заступників директорів з виховної роботи, працівників позашкільних навчальних закладів , бере участь в їх роботі;
 • залучає кращих педагогічних працівників до конкурсів професійної майстерності, конкурсу «Учитель року», «Заступник директора з виховної роботи», «Класний керівник року», «Керівник гуртка» науково-дослідної, експерментальної та методичної роботи;
 • організовує та проводить представницькі заходи: фестивалі, змагання, турніри, виставки, огляди, конкурси з даними категоріями педпрацівників та учнів;
 • відповідає за підготовку сценаріїв, художніх номерів, організацію та проведення районних свят;
 • визначає структуру методичної роботи з даною категорією педпрацівників;
 • ознайомлює      педпрацівників   з   інструктивно-методичними   вказівками, наказами, методичною літературою;
 • організовує вивчення і впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і педагогічного досвіду через семінарські заняття, педагогічні читання і конференції, виставки, пресу і радіо, огляди навчальних кабінетів, кімнат школяра;
 • здійснює керівництво гуртковою роботою в навчальних закладах району;
 • організовує підготовку і проведення   представницьких, масових заходів із зазначеними категоріями педпрацівників;
 • організовує роботу учнівського самоврядування;
 • організовує вивчення і всебічний аналіз системи національного виховання та стану методичної роботи з проблем позакласної, позашкільної, виховної роботи;
 • організовує експериментально-дослідницьку діяльність з даних напрямів, роботу опорних шкіл;
 • відповідає за курсову підготовку та атестацію зазначених категорій педпрацівників;
 • вивчає,   узагальнює   та   проводить   роботу   з   впровадження   кращого педагогічного досвіду педпрацівників зазначених категорій;
 • готує звіти та довідкові   матеріали на вимогу завідувача методичного кабінету, виконує її доручення;
 • постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • організовує та проводить моніторингові дослідження якості шкільної освіти, рівня вихованості учнів;
 • формує банк даних з різних питань музичного мистецтва, позашкільної освіти, виховної роботи;
 • організовує роботу з впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання із зазначеною категорією працівників через різні форми методичної роботи;
 • здійснює науково-методичний супровід працівників вищезазначених категорій з питань впровадження індивідуального та інклюзивного навчання;
 • надає методичну допомогу, рекомендації щодо організації методичної роботи, здійснює контроль за їх виконанням навчальними закладами Рокитнівського освітнього округу.

Дубовець Жанна Федорівна

 • планує, організовує та здійснює колективні, індивідуальні та масові форми методичної роботи, спрямовує на підвищення професіоналізму і педагогічної майстерності вчителів іноземної мови, зарубіжної літератури, російської мови;
 • бере участь у розробці та виданні навчальних планів, програм, посібників методичних рекомендацій, доборі педагогічних працівників для закладів освіти із зазначених предметів;
 • вивчає рівень навчальних досягнень учнів із зазначених предметів та стан їх навчання відповідно до Державних стандартів, готує пропозиції щодо їх поліпшення, планування та проходження курсової підготовки вчителями іноземної мови, зарубіжної літератури, російської мови;
 • організовує та здійснює вивчення, узагальнення та впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і педагогічного досвіду;
 • організовує вивчення та всебічний аналіз стану викладання, якості знань, практичних умінь і навичок школярів з іноземних мов, зарубіжної літератури, російської мови, готує рекомендації щодо подальшого поліпшення навчально-виховного процесу;
 • надає допомогу головам шкільних методичних об’єднань у плануванні роботи вчителів іноземних мов, зарубіжної літератури, російської мови, бере участь в їх роботі;
 • організовує та проводить представницькі заходи: фестивалі, змагання, турніри, виставки, огляди, конкурси з даних предметів;
 • залучає кращих педагогічних працівників до конкурсів професійної майстерності, конкурсу «Учитель року», науково-дослідної та методичної роботи;
 • відповідає за організацію та проведення районного конкурсу «Посвята в молоді педагоги»;
 • здійснює координацію роботи вчителів, які працюють у профільних класах, з поглибленим вивченням іноземних мов, зарубіжної літератури, російської мови;
 • визначає структуру методичної роботи з даною категорією педпрацівників;
 • ознайомлює вчителів з інструктивно-методичними вказівками   і наказами, з
 • новою науково-методичною літературою;
 • вивчає роботу вчителів, що атестуються з даних предметів;
 • відповідає за курсову підготовку вчителів зазначених предметів;
 • відповідає за організацію проходження курсової підготовки різними категоріями педпрацівників району;
 • надає методичну допомогу різним категоріям педпрацівників з питань курсової підготовки та атестації;
 • надає рекомендації щодо правильного ведення особових справ, трудових книжок працівників відділу освіти, методичного кабінету;
 • веде облік особового складу працівників відділу освіти, методичного кабінету;
 • оформляє прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, положень, інструкцій, вносить зміни, пов’язані з трудовою діяльністю, в трудові книжки;
 • заповнює, веде облік та зберігає трудові книжки працівників відділу освіти, методичного кабінету, підраховує трудовий стаж, видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників;
 • оформляє документи необхідні для призначення пенсій працівникам відділу освіти, методичного кабінету;
 • організовує експериментально-дослідницьку роботу з вчителями іноземної мови, роботу опорних шкіл;
 • готує звіти та довідкові матеріали на вимогу завідувача методичного кабінету, виконує її доручення;
 • постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • організовує та проводить моніторингові дослідження якості освіти з даних предметів;
 • формує банк даних з питань організації навчання зазначених предметів, допрофільної підготовки та профільного навчання в навчальних закладах району;
 • організовує роботу з впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання із зазначеною категорією працівників через різні форми методичної роботи;
 • здійснює науково-методичний супровід працівників вищезазначених категорій з питань впровадження індивідуального та інклюзивного навчання;
 • надає методичну допомогу, рекомендації щодо організації методичної роботи, здійснює моніторинг за їх виконанням навчальними закладами Карпилівського освітнього округу.

Стрілець Вікторія Леонідівна

 • планує, організовує та здійснює колективні, індивідуальні та масові форми методичної роботи, спрямовує на підвищення професіоналізму і педагогічної майстерності вчителів початкових класів, вихователів групи продовженого дня, психологів, соціальних педагогів;
 • бере участь у розробці та виданні навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, доборі педагогічних працівників для закладів освіти із зазначених предметів та напрямів;
 • вивчає рівень навчальних досягнень учнів із зазначених предметів та стан їх навчання відповідно до Державних стандартів, готує пропозиції щодо їх поліпшення;
 • планує проходження курсової підготовки вчителів початкових класів, вихователів групи продовженого дня, психологів, соціальних педагогів;
 • організовує та здійснює вивчення, узагальнення та впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і педагогічного досвіду, кращого педагогічного досвіду педпрацівників даних категорій;
 • організовує вивчення та всебічний аналіз стану навчання, якості знань, практичних умінь і навичок школярів , готує рекомендації щодо подальшого поліпшення навчально-виховного процесу;
 • надає допомогу   головам   шкільних методичних об’єднань у плануванні роботи вчителів початкових класів, вихователів групи продовженого дня, практичних психологів, соціальних педагогів, бере участь в їх роботі;
 • організовує та проводить представницькі заходи: фестивалі, змагання, турніри, виставки, огляди, конкурси з даних предметів;
 • залучає кращих педагогічних працівників до конкурсів професійної майстерності, конкурсу «Учитель року», науково-дослідної та методичної роботи;
 • організовує   підготовку   і   проведення   олімпіади   «Юне   обдарування», представницьких, масових заходів із зазначеними категоріями педпрацівників, учнів;
 • визначає структуру методичної роботи з даною категорією педпрацівників;
 • ознайомлює вчителів з інструктивно-методичними вказівками   і наказами, з новою науково-методичною літературою;
 • надає методичну допомогу керівникам шкіл, класним керівникам у підвищенні та поглибленні знань з психології через організацію та проведення психолого-педагогічних семінарів;
 • здійснює наукове-методичне забезпечення та сприяє кваліфікаційному, творчому, науковому росту працівників психологічної служби;
 • бере участь у роботі атестаційних комісій при атестації практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів;
 • здійснює науково-методичний супровід профілактики правопорушень і злочинності, наркоманії, алкоголізму та жебрацтва серед неповнолітніх;
 • здійснює психолого-педагогічний супровід неблагополучних сімей,  попередження проявів бродяжництва та жебрацтва серед неповнолітніх;
 • постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • вивчає роботу вчителів, що атестуються з даних предметів, практичних психологів, соціальних педагогів, відповідає за курсову підготовку педпрацівників даних категорій;
 • організовує експериментально-дослідницьку роботу з даних предметів, роботу опорних шкіл;
 • готує звіти та інші довідкові матеріали на вимогу завідувача методичного кабінету, виконує її доручення;
 • організовує та проводить моніторингові дослідження якості освіти з даних напрямків;
 • організовує роботу з впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання із зазначеною категорією працівників через різні форми методичної роботи;
 • здійснює науково-методичний супровід працівників вищезазначених категорій з питань впровадження індивідуального та інклюзивного навчання;
 • надає методичну допомогу, рекомендації щодо організації методичної роботи, здійснює моніторинг за їх виконанням навчальними закладами Томашгородського освітнього округу.

Помін Оксана Семенівна

 • планує, організовує та здійснює колективні, індивідуальні та масові форми методичної роботи, спрямовує на підвищення професіоналізму і педагогічної майстерності вчителів інформатики та інформаційних технологій;
 • бере участь у розробці та виданні навчальних планів, програм, посібників методичних рекомендацій, доборі педагогічних працівників для закладів освіти з інформатики та інформаційних технологій;
 • вивчає рівень навчальних досягнень учнів та стан навчання відповідно до Державних стандартів, готує пропозиції щодо їх поліпшення, планування та проходження курсової підготовки вчителями інформатики;
 • організовує та здійснює вивчення, узагальнення та впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і педагогічного досвіду, кращого педагогічного досвіду вчителів інформатики;
 • надає допомогу головам шкільних методичних об’єднань у плануванні роботи вчителів інформатики та інформаційних технологій, бере участь в їх роботі;
 • організовує та проводить представницькі заходи: фестивалі, змагання, турніри, виставки, огляди, конкурси з даних предметів;
 • залучає кращих педагогічних працівників до конкурсів професійної майстерності, конкурсу «Учитель року», науково-дослідної та методичної роботи;
 • здійснює координацію роботи вчителів, які працюють у профільних класах, з поглибленим вивченням інформатики та інформаційних технологій;
 • визначає структуру методичної роботи з даною категорією педпрацівників;
 • ознайомлює вчителів з інструктивно-методичними вказівками і наказами, з новою науково-методичною літературою;
 • вивчає роботу вчителів, що атестуються, відповідає за курсову підготовку вчителів інформатики;
 • організовує експериментально-дослідницьку роботу з даного предмету, роботу опорних шкіл, роботу з організаційно-комп’ютерного забезпечення закладів освіти району;
 • сприяє оволодінню сучасною комп’ютерною технікою працівниками відділу освіти та закладів освіти району;
 • консультує керівників освітніх закладів з питань доцільності та можливості використання програмних засобів навчання;
 • здійснює організацію та навчально-методичне забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;
 • забезпечує підбір кандидатів на посади інструкторів, екзаменаторів оцінювання якості освіти, проведення їх навчання та сертифікацію, організацію пунктів реєстрації та своєчасну реєстрацію учасників тестування, створення та ведення баз даних;
 • бере участь у проведенні аналітичних досліджень в районі, зборі статистичної інформації з ЗНО, розробці матеріалів для моніторингів;
 • організовує роботу з обдарованою молоддю та вчителями, які працюють з обдарованими дітьми, проводить конкурси та змагання з цією категорією учнів;
 • відповідає за організацію роботи з обдарованою молоддю: участь в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт в Малій академія наук учнівської молоді,  турнірах, конкурсах;
 • організовує та проводить заходи з обдарованою молоддю;
 • відповідає за організацію та проведення свята «Обдарування року»;
 • готує звіти та інші довідкові матеріали на вимогу завідувача методичного кабінету, виконує її доручення;
 • постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • організовує та проводить моніторингові дослідження якості освіти із даних предметів;
 • формує банк даних з питань організації навчання зазначених предметів, допрофільної підготовки та профільного навчання в навчальних закладах району;
 • організовує роботу з впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання із зазначеною категорією працівників через різні форми методичної роботи;
 • здійснює науково-методичний супровід працівників вищезазначених категорій з питань впровадження індивідуального та інклюзивного навчання;
 • надає методичну допомогу, рекомендації щодо організації методичної роботи, здійснює моніторинг за їх виконанням навчальними закладами Кам’янського освітнього округу.

Маринич Валентина Михайлівна

 • планує, організовує та здійснює колективні, індивідуальні та масові форми методичної роботи, спрямовує на підвищення професіоналізму і педагогічної майстерності вчителів трудового навчання, фізичної культури, образотворчого мистецтва, креслення, художньої культури, предмета «Захист Вітчизни»;
 • бере участь у розробці та виданні навчальних планів, програм, посібників , методичних рекомендацій, доборі педагогічних працівників для закладів освіти із зазначених предметів:
 • організовує вивчення, узагальнення та впровадження сучасних досягнень педагогічної науки, педагогічного досвіду, кращого педагогічного досвіду педпрацівників району;
 • вивчає рівень навчальних досягнень учнів із зазначених предметів та стан їх навчання відповідно до Державного стандарту, готує пропозиції щодо їх поліпшення;
 • організовує впровадження нових технологій навчання і виховання учнів на уроках трудового навчання, фізичної культури, образотворчого мистецтва, креслення, художньої культури, предмета «Захист Вітчизни»;
 • надає допомогу головам шкільних методичних об’єднань у плануванні роботи з вчителями із зазначених предметів, бере участь в їх роботі;
 • організовує та проводить представницькі заходи: фестивалі, змагання, турніри, виставки, огляди, конкурси з даних предметів з учителями та учнями;
 • залучає   кращих   педагогічних   працівників   до   конкурсів   професійної майстерності, конкурсу «Учитель року», науково-дослідної, експериментальної та методичної роботи;
 • здійснює координацію роботи вчителів, які працюють у профільних класах та класах з поглибленим вивченням трудового навчання, фізичної культури, образотворчого мистецтва, художньої культури;
 • здійснює методичний супровід туристсько-спортивної та спортивно-масової роботи в закладах освіти району серед учнів та педпрацівників;
 • визначає структуру методичної роботи з даною категорією педпрацівників;
 • здійснює інформаційно-методичне забезпечення з проведення районних військово-польових зборів, спортивно-масових заходів;
 • ознайомлює вчителів з інструктивно-методичними вказівками і наказами, з новою науково-методичною літературою з питань вивчення трудового навчання, фізичної культури, образотворчого мистецтва , креслення, художньої культури, предмета «Захист Вітчизни»;
 • здійснює організацію, планування та виконання питань цивільної оборони в рамках предмета «Захист Вітчизни»;
 • постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • організовує планування та проходження курсової підготовки працівників з даних предметів;
 • організовує вивчення та всебічний аналіз стану навчання, якості знань, практичних умінь і навичок школярів із вищезазначених предметів, готує рекомендації щодо подальшого поліпшення навчально-виховного процесу;
 • здійснює методичний супровід науково-технічної та декоративно-прикладної творчості школярів;
 • вивчає роботу вчителів, що атестуються з даних предметів;
 • організовує експериментально-дослідницьку діяльність з предметів, роботу базових шкіл;
 • готує звіти та інші довідкові матеріали на вимогу завідувача методичного кабінету, виконує її доручення;
 • організовує та проводить моніторингові дослідження якості освіти з даних предметів;
 • формує банк даних з питань організації навчання зазначених предметів, допрофільної підготовки та профільного навчання в навчальних закладах району;
 • організовує роботу з впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання із зазначеною категорією працівників через різні форми методичної роботи;
 • здійснює науково-методичний супровід працівників вищезазначених категорій з питань впровадження індивідуального та інклюзивного навчання;
 • надає методичну допомогу, рекомендації щодо організації методичної роботи, здійснює моніторинг за їх виконанням навчальними закладами Березівського округу.

Близнюк Ольга Анатоліївна

 • виконує функції, що охоплюють забезпечення та обслуговування роботи завідувача методичного кабінету та за її дорученням – методистів районного методичного кабінету;
 • виконує технічні функції по забезпеченню роботи методичного кабінету;
 • здійснює передачу та прийом інформації за допомогою приймально-передавальних пристроїв;
 • здійснює прийом кореспонденції, систематизацію відповідно до прийнятого порядку і передає її після розгляду завідувачем методичного кабінету конкретним виконавцям для використання в процесі їх роботи ;
 • організовує телефонні переговори, прийом і передачу телефонограм, запис прийнятих повідомлень і доведення їх змісту до працівників;
 • виконує роботу щодо підготовки засідань і нарад, які проводить завідувач методкабінету, оформляє протоколи;
 • контролює    терміни   виконання доручень завідувача методичного кабінету,   поставлених   на контроль;
 • формує справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечує їх зберігання і подачу їх до архіву;
 • оформляє   відрядні   посвідчення   та   направлення   педпрацівників   на проходження курсової підготовки, відрядження;
 • веде книгу наказів про відрядження педпрацівників, працівників РМК;
 • веде діловодство методичного кабінету;
 • виконує доручення завідувача методичного кабінету.