15 квітня 2021 року пройшов вебінар для педагогічних працівників і керівників закладів дошкільної освіти  та дошкільних підрозділів  закладів загальної середньої освіти. Одним із напрямів роботи, що забезпечує реалізацію зазначених завдань, підтримку професійної діяльності педагогів є створення та розвиток інформаційно-освітнього середовища  освітньо-виховного закладу. Основною метою створення інформаційно-освітнього середовища є забезпечення переходу освіти в нову якість відповідно вимогам  інформаційного суспільства. Завданням такого середовища, зокрема дошкільного навчального закладу, є спрямування освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти, Державного стандарту дошкільної освіти, на цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її до органічного входження до соціуму, забезпечення наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками освіти, інтеграції родинного і суспільного виховання. Вихователь-методист   Альона Дзісь  провела презентацію інформаційно-освітнього середовища, створеного в Рокитнівському закладі дошкільної освіти №2 “Струмочок”.

Презентація інформ.-осв.середовище