РЕКОМЕНДАЦІЇ РОІППО ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ, КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ТА ЗАПИСІВ У КЛАСНИЙ ЖУРНАЛ

 ЗАГАЛЬНІ НАСТАНОВИ

Навчання в умовах карантину – неочікуваний виклик для вчителів та учнів, який засвідчить, наскільки вони розуміються на цифрових технологіях і є медіаграмотними, тобто володіють важливими навичками ХХІ століття, які на сьогодні потрібно застосовувати в режимі дистанційного навчання.

Перед кожним закладом загальної середньої освіти, кожним педагогічним працівником постала низка запитань, як-от: «Які форми та способи є оптимальними для організації навчання з використанням технологій дистанційного навчання?»; «Як оцінити результати навчання здобувачів освіти і при цьому забезпечити об’єктивність цих результатів?»; «Чи мають здобувачі освіти в умовах віддаленого навчання рівний доступ до отримання якісних освітніх послуг?». Запитання непрості, а отже, легкі відповіді, які б задовольнили всіх, знайти складно.

Керівникам закладів загальної середньої освіти відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 406 від 16.03.2020 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» необхідно видати наказ про організацію роботи очолюваних ними закладів під час карантину, яким визначити особливості провадження освітнього процесу. Заклад освіти повинен виробити власні підходи до контролю та оцінювання результатів навчання, моніторингу якості організації онлайн-уроків, їх змістового наповнення, нормативів щодо обсягу, характеру та часу виконання домашніх завдань; надати покрокові інструкції батькам та дітям стосовно того, як організувати самостійну роботу вдома, дотримуючись звичного режиму як при очному навчанні та водночас не забуваючи про відпочинок; чітко визначити, як відбуватиметься навчання та забезпечуватиметься зворотний зв’язок у системі «вчитель – учень» як ключовий елемент дистанційного навчання, а також забезпечити виконання освітніх програм, зокрема шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти здобувачами, а у виняткових випадках – шляхом ущільнення графіку освітнього процесу.

У листі Міністерства освіти і науки України № 1/9-173 від 23.03.20  «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», що надісланий на адреси керівників обласних департаментів освіти і науки обласних та керівників закладів загальної середньої освіти, зазначено, що в умовах карантину вчителі працюють з учнями, які перебувають удома, шляхом використання технологій дистанційного навчання з урахуванням матеріально-технічних можливостей закладу освіти, що адміністрація закладу освіти може запропонувати різні підходи щодо організації та обліку реалізації освітнього процесу, зокрема здійсненого з використанням дистанційних технологій, коли вчитель знаходиться поза межами закладу освіти. Тобто адміністрація закладу освіти може і має організувати, координувати та здійснювати контроль за виконанням учителями освітніх програм.

Листом рекомендовано, що для здійснення обміну навчальними матеріалами можуть застосовуватися будь-які пристрої та інструменти, зокрема мобільний телефон, за допомогою якого можна організувати спільноту в соціальних мережах, мобільних додатках, електронна пошта, вебсайт закладу загальної середньої освіти тощо.

У листі надано роз’яснення вчителям щодо «фіксації» освітнього процесу та ведення класних журналів під час карантину:

− відтермінувати завершення заповнення шкільної документації, зокрема класних журналів у друкованому вигляді, до нормалізації епідеміологічної ситуації;

− виставлення оцінок та зазначення тем здійснювати відповідно до безпосередньо проведених навчальних занять у дистанційному режимі через електронні та інші наявні засоби;

− у класному журналі із зазначенням певної дати фіксувати лише навчальні заняття, що були фактично проведені за безпосередньою участю здобувачів освіти;

− у класному журналі на відповідній сторінці навчального предмета зазначати тематику навчального матеріалу, домашніх завдань, а також форми роботи: дистанційні онлайн-консультації, відеоуроки, скайп-конференції, тестування тощо, якщо виконання освітніх програм здійснюється із використанням технологій дистанційного навчання (за рішенням закладу освіти);

− оцінювання результатів навчання здобувачів освіти під час освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання здійснювати у зручний для вчителя спосіб, а в подальшому оцінки занести до відповідних сторінок класного журналу. Якщо технічні можливості не дозволяють провести оцінювання навчальних досягнень учнів дистанційно, варто відтермінувати його проведення до завершення епідеміологічної ситуації.

Разом із тим, Міністерство освіти і науки України у короткому відео надало більш детальне роз’яснення щодо «фіксації» освітнього процесу та ведення класних журналів під час карантину:

− журнали можна буде заповнити після завершення карантину;

− заповнення журналів відбуватиметься за індивідуальним графіком закладу освіти;

− дати та зміст уроків потрібно записувати у класні журнали відповідно до календарно-тематичного планування згідно з розкладом;

− під час заповнення журналу можна використовувати нотатки й замітки із власних записів та електронних журналів, які були зроблені вчителем у довільній формі під час карантину;

− на підставі поточних оцінок та контрольних робіт виставляються тематичні. Якщо контрольні роботи проводилися у формі тестувань, відповідно те ж саме фіксується і в змісті (контрольне тестування);

− семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичного оцінювання, здійсненого під час другого семестру;

− річне оцінювання проводиться за результатами семестрових оцінок;

− журнал обліку замін не заповнюється.

Методичні рекомендації з предметів трудове навчання, фізкультура, Захист Вітчизни, мистецтво

 Навчальний матеріал із предметів, який учні мають опрацювати самостійно в умовах віддаленого навчання, об’ємний за обсягом і нерідко складний для опрацювання в домашніх умовах. З огляду на це, кожен учитель має спільно з учнями та їхніми батьками виробити підходи до навчання, контролю та оцінювання результатів навчальної діяльності учнів в умовах карантину.

Найперше слід пояснити учням правила, за якими буде організоване навчання: скільки занять буде проведено впродовж тижня, о котрій годині, в якому режимі працюватимете, куди і як слід відправляти завдання та в які терміни тощо. Інструкції повинні бути конкретними, діти мають розуміти, що в них є чітка дата, до якої треба виконати завдання і надіслати вчителю.

Педагог має повідомити учням, що основним засобом навчання буде підручник, та домовитися, в якому форматі буде з ними працювати. Також учні можуть скористатися переглядом онлайн-уроків, адже телевізор є майже в усіх. Це потрібно, щоб упевнитися, чи кожен учень буде долучений до навчання й отримає якісні освітні послуги.

Важливо правильно ставити дітям завдання. Вираз «опрацювати параграф» для дитини може нічого не означати. Вимоги мають бути чіткими і зрозумілими учням, а завдання конкретними й однозначними, наприклад: прочитати параграф і сформулювати запитання для розуміння прочитаного, стисло переказати зміст, скласти план теми/твору, подати матеріал у формі таблиці/схеми, дати письмову відповідь на питання тощо.

Потрібно не тільки давати навчальний матеріал учням  для опрацювання, а й дбати про об’єктивність результатів, що не менш важливо. Задля цього доцільно збільшувати питому вагу завдань творчого та проблемного характеру, які спонукатимуть учнів міркувати, а не пригадувати й відтворювати знання.

Співпрацю з учнями треба організувати таким чином, щоб не тільки зацікавити, а й бути впевненим у розумінні та свідомому засвоєнні матеріалу. Для цього підійде формат «поставте запитання вчителю». Якщо учень працює самостійно і йому щось незрозуміло, він пише про це вчителю.

В умовах дистанційного навчання різко зростає питома вага самостійної роботи учнів, що призводить до їх швидкої втомлюваності й, відповідно, погіршення результатів навчання. Завдання вчителя – полегшити опрацювання матеріалу шляхом порад, акцентувати увагу на головному, надавати перевагу усним видам роботи і – головне – зменшити обсяг та  кількість завдань.

 МИСТЕЦТВО

 Навчаючи мистецтву дистанційно, вчителю не варто намагатися відтворити свій звичний урок. Натомість, із метою недопущення перевантаження учнів, можна запропонувати їм виконати одне-два цікавих творчих завдання, адже місія вчителя – сприяти зростанню в учнів інтересу до мистецтва, стимулювати до самостійної художньо-пізнавальної та творчої діяльності з метою самореалізації та саморозвитку.

Обираючи завдання, важливо враховувати не лише вікові особливості учнів, а й їхні мистецькі вподобання.

Молодші школярі з радістю відгукнуться на пропозицію вчителя розучити пісню та виконати її з рухами, придумати ритмічний супровід до знайомої мелодії, вигадати хореографічну мініатюру чи виконати пластичну імпровізацію, слухаючи музичний твір.

Що стосується образотворчої діяльності учнів у період карантину, то варто згадати про нетрадиційні техніки малювання, адже вони дають можливість відійти від стереотипів, надати дитині максимальну свободу в її образотворенні. Нетрадиційні техніки досить прості в технічному плані, тому діти легко їх засвоюють і отримують задоволення від результатів. Такі техніки дають учням унікальні можливості для експериментування, пошуків образів, сміливих втілень на папері незвичайних фантазій, вражень, думок.

Підліткам будуть до снаги сучасні руханки, ритмічні вправи з використанням «звучних жестів», пен-таппінг, степ руками чи біт бокс. Вони з цікавістю виконають асоціативну композицію за мотивами улюбленого музичного твору; обов’язково відгукнуться на пропозицію стати іміджмейкерами; залюбки створюватимуть дизайн одягу, інтер’єру, машин тощо; опанують мистецтво графіті; спробують себе у фотомистецтві.

Старшокласникам варто запропонувати представити результати власної практичної художньо-пізнавальної та творчої діяльності у вигляді презентацій індивідуальних проєктів, результатами яких можуть бути: макет архітектурної споруди, тематична газета, плакат, афіша, фоторепортаж, карта подорожі Україною, мультимедійна презентація, збірка аудіо- чи відеоматеріалів, паперова мозаїка, ескіз вітража, супрематична композиція, ікебана, колаж, інсталяція, копія відомої картини тощо. Теми проєктів обираються старшокласниками спільно з учителем відповідно до програми та з урахуванням індивідуальних потреб та інтересів учня.

Формою перевірки інформаційно-пізнавальної діяльності здобувачів освіти з мистецтва можуть бути відгадування або створення кросвордів, вирішення завдань на встановлення відповідностей між поняттями, доповнення або створення схем, таблиць, опрацювання текстів із прихованими помилками, створення опорного конспекту у вигляді «асоціативного куща», головним словом якого може бути вид мистецтва (живопис, кіно), мистецький стиль (бароко, модернізм), мистецька персоналія (Т. Шевченко, І. Миколайчук), назва країни (Єгипет, Індія) тощо.

Важливо, щоб усі вказані вище завдання та види діяльності мали обов’язковий зворотний зв’язок. Варто попросити учнів «ділитися» з вами власними мистецькими здобутками, надсилаючи фото, відео, аудіофайли засобами електронного зв’язку.

Із метою активізації роботи учнів, максимального залучення їх до творчості доцільно організовувати дистанційні конкурси, віртуальні виставки, мистецькі квести, творчі флешмоби, використовуючи сайт закладу освіти, сторінку у фейсбуці, вчительський блог чи групи у вайбері.

Нагадуємо, що підсумкова оцінка за семестр з предметів художньо-естетичного циклу для здобувачів освіти 5–11 класів виставляється за результатами поточного оцінювання з урахуванням оцінок, здобутих до початку карантину. Наголошуємо, що написання контрольних робіт із предметів мистецької освітньої галузі є неприпустимим.

Оцінювання мистецьких здобутків учнів у період дистанційного навчання має ґрунтуватися на принципах диференціації та індивідуалізації. Надзвичайно важливо вчителеві об’єктивно, але водночас і гуманно (не пригнічуючи особистість дитини) оцінити тих, хто не має матеріально-технічних ресурсів чи інших можливостей повноцінно та якісно працювати у період карантину. Для таких учнів слід продумати та запропонувати альтернативні завдання.

З огляду на ситуацію, що склалася, кількість робіт, раніше передбачених учителем для поточного оцінювання, варто оптимізувати з метою недопущення перенавантаження учнів.

Учні, які не мають результатів поточного оцінювання з об’єктивних причин, можуть бути оцінені за результатами проведення тестової роботи за допомогою тестових технологій.

Нагадуємо, що система оцінювання навчальних досягнень у мистецькій освітній галузі ґрунтується виключно на позитивному ставленні до кожного учня; оцінюється не рівень його недоліків і прорахунків, а рівень особистісних компетенцій – узагальненого результату в порівнянні з його попередніми досягненнями.

 ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

 В умовах карантину виникла потреба у виконанні таких практичних робіт та міні-проєктів, які сприяли б не тільки реалізації навчальних програм, а й дозволили б забезпечити життєдіяльність родини. Це уроки-практикуми з кулінарії, проєкти з розділу «Основи побутової діяльності», виготовлення виробів до календарних свят тощо.

Проведене оцінювання результатів дистанційного навчання учнів не може бути визначальним при здійсненні наступного підсумкового (семестрового) оцінювання.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРЕДМЕТ «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»

 Виставляти підсумкові оцінки з фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни» необхідно за результатами І семестру та з урахуванням оцінок, отриманих до початку карантину. Якщо учні під час карантину виконували завдання, то відповідні результати також слід ураховувати. Не варто вимагати виконання завдань із цих дисциплін у разі відсутності в учнів технічних можливостей щодо їх виконання.

Як організувати військово-польові збори?

Заклади освіти, які у 2016 році врахували методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання предмета «Захист Вітчизни» та передбачали проведення військово-польових зборів після 10 класу, цього року можуть організувати їх проведення восени 2020 року.

Закладам освіти, в яких було передбачено проведення військово-польових зборів під час вивчення предмета у 10–11 класі, рекомендуємо у зв’язку із ситуацією, що склалася, провести оцінювання військового навчання шляхом автоматичного виставлення оцінки за підсумками поточних оцінок упродовж року або провести онлайн-тестування за темами військово-польових навчань.