24 травня 2021 року відбувся вебінар для вчителів іноземної мови.Головною умовою навчального процесу у загальноосвітньому навчальному закладі є його особистісна зорієнтованість, спрямована на те, щоб кожний учень став повноцінним, самодостатнім, творчим суб´єктом діяльності, пізнання і спілкування. Педагогічною наукою сьогодні ведеться пошук нових моделей організації навчально-виховного процесу, для створення якісно нових стосунків між суб’єктами навчання, спрямованих на гуманізацію навчально-виховного процесу. Одним із шляхів модернізації іншомовної освіти є творче використання інноваційних освітніх технологій.